Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

  • Zaloguj się
  • Więcej

Bank w pierwszym stuleciu swojej działalności

Alozjzy SzkatułaPo roku 1945 Kasa Oszczędności i Pożyczek w Skrzyszowie została przekształcona na „Kasę Stefczyka Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Skrzyszowie". W 1946 roku nastąpiła rejestracja statutu oraz nazwy w Sądzie Okręgowym w Raciborzu, a dwa lata później Kasa została przyjęta w poczet członków Banku Gospodarstwa Spółdzielczego. W roku 1950 na mocy zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. wydanego na podstawie dekretu o reformie bankowej z dnia 25.10.1948 r. Kasa Stefczyka została przekształcona na Gminną Kasę Spółdzielczą w Jastrzębiu Zdroju, z której w roku 1956 utworzona została Kasa Spółdzielcza w Jastrzębiu Zdroju.

Lata 1951-1960 to okres wyjątkowo trudny w rozwoju spółdzielczości bankowej. Spółdzielczy charakter gminnych kas był wyłącznie fasadowy. Ich działanie podporządkowane było w pełni administracji państwowej. Gminne kasy były częścią państwowego aparatu finansowej obsługi wsi i rolnictwa.

Wydarzenia społeczno-polityczne 1956 roku, a na tym tle korekta polityki ekonomicznej i gospodarczej państwa, zaowocowały m.in. przywróceniem spółdzielczych reguł działania w spółdzielczości bankowej. Gminnym kasom spółdzielczym zmieniono nazwę początkowo na Kasy Spółdzielcze, a później przywrócono nazwę Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej. Nowy wzorcowy Statut przywracał kasom spółdzielczym prawo do prowadzenia działalności oszczędnościowo-kredytowej i zapomogowej na własny rachunek. Przywracał również instytucję Rady jako statutowego organu spółdzielni. W 1957 roku powołano Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Nie był on jednak centralą finansową, bowiem funkcje te pełniły banki państwowe: początkowo NBP, a od 1959 roku Bank Rolny.

W roku 1951 rozpoczęto w Jastrzębiu intensywne badania geologiczne w wyniku których odkryto bogate złoża węgla kamiennego. W 1962 r. oddano do użytku pierwszą z kopalń, a istniejące wciąż uzdrowisko zaczęło powoli podupadać. Rozbudowa przemysłu węglowego przyśpieszyła nadanie Jastrzębiu Zdroju praw miejskich, co nastąpiło 30 czerwca 1963 roku.
Rok wcześniej - 8 kwietnia 1962 r. Walne Zebranie Przedstawicieli dokonało zmian w Statucie w wyniku, których Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Jastrzębiu Zdroju przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy i rozpoczęła działalność w siedzibie przy ulicy Pszczyńskiej 9. Bank posiadał 2 Punkty Kasowe - w Jastrzębiu Dolnym i Godowie, zrzeszał ponad 2 tysiące członków. W 1970r powstał nowy Punkt Kasowy przy Gminnej Spółdzielni Jastrzębie Dolne

Anita BaronRok 1975 zapoczątkował nowy etap w historii działalności Banku w Jastrzębiu Zdroju. Na mocy Ustawy o „Prawie Bankowym" banki spółdzielcze zostały zintegrowane z nowo powołanym Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Likwidacji uległ Bank Rolny, a jego agendy przejęły banki spółdzielcze. W tym samym roku Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju przejął z Banku Spółdzielczego Żory Oddział Banku w Szerokiej, tym samym powiększając teren działania o Borynię i Skrzeczkowice. Rozszerzono również ofertę produktową wprowadzając obrót bezgotówkowy i rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe oraz pożyczki na zakup bydła i trzody chlewnej z wydłużonym okresem spłaty do 5 lat i na budownictwo inwentarskie z okresem spłaty do 30 lat. Odnotowano duży popyt na pożyczki dla prywatnego handlu i rzemiosła. Pomyślnie rozwijała się działalność depozytowa, Bank obsługiwał 176 rachunków bieżących (wg danych na rok 1976).
W związku ze zwiększającą się liczbą Klientów powstała konieczność pozyskania na siedzibę Banku większego obiektu. Dnia 17 grudnia 1976 r. zakupiono budynek przy ulicy 1 Maja 10 w Jastrzębiu Zdroju i rozpoczęto jego gruntowny remont oraz adaptację dla potrzeb Banku. W 1977 roku nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju z Bankami Spółdzielczymi w Mszanie i Godowie, wprowadzono też maszynowy system księgowań. Ilość członków Banku wzrosła do 3 tysięcy osób. Bank posiadał 2 oddziały (Godów, Mszana), 5 punktów kasowych (Godów, Połomia, Ruptawa, Jastrzębie Dolne, Szeroka) oraz 3 niestałe Punkty Kasowe do obsługi żywca. W 1979 roku Bank uplasował się na 9 miejscu w skali wojewódzkiej pod względem przyrostu wkładów oszczędnościowych.

Kazimierz Godziek6 grudnia 1981 roku Bank rozpoczął pracę w nowej siedzibie przy ul. 1 Maja 10. W 1983 r. Bank przejął Oddział Zebrzydowice Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, przejmując również obsługę rolników z Marklowic, Kończyc Małych i Kaczyc oraz zyskując 583 nowych członków
Oferta kredytowa Banku rozszerzyła się o obsługę instytucji związanych z inwestycjami rolniczymi. Rozpoczęto również przyjmowanie utargów jastrzębskich sklepów. W latach 1981-1985 wkłady oszczędnościowe wzrosły o blisko 300%, zaś udzielane kredyty o 220%.
W roku 1985 r. przybyło 1900 nowych członków. W roku 1986 Bank obchodził 90-lecie działalności - fakt ten uczczono zorganizowaniem spotkania w Skrzyszowie. Według danych z roku 1986 Bank prowadził pełną obsługę kasowo-rozliczeniową 3 urzędów gminnych, 4 gminnych spółdzielni, 3 spółdzielni kółek rolniczych, 4 rolniczych spółdzielni produkcyjnych - ogółem 319 rachunków kredytowych oraz 488 rachunków tzw. jednostek gospodarki nieuspołecznionej.
Ważnym odcinkiem działalności było również prowadzenie ewidencji dla celów emerytalnych. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju zajął 4 miejsce wśród 42 placówek województwa śląskiego pod względem zasobów oszczędnościowych.
Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. „O zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości" pozbawiła Bank Gospodarki Żywnościowej funkcji centralnego związku spółdzielczego uprawnionego do wykonywania lustracji Banków Spółdzielczych. Ustawa wprowadziła zapisy regulujące współpracę BGŻ z Bankami Spółdzielczymi w oparciu o dobrowolne umowy dotyczące rozliczeń finansowych, kredytów, działalności szkoleniowej i organizacyjno - technicznej.
W czerwcu 1990 r. odbyły się uroczystości związane z wręczeniem sztandaru.
Rokiem szczególnym i przełomowym w procesie transformacji spółdzielczego systemu bankowego był rok 1994. Sejm RP w dniu 24 czerwca 1994 r. uchwalił ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. Ustawa określała obligatoryjność powołania 9 Banków Regionalnych ustalając ich siedziby i obszar działania. Zapisy Ustawy oraz towarzyszące jej przepisy wykonawcze Ministra Finansów wprowadziły nieformalny podział Banków Spółdzielczych na dwie grupy, te uprzywilejowane zrzeszone w strukturach BGŻ i te pozostające w niezależnych strukturach, które nie mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych i obligacji Skarbu Państwa.
Realizując przedmiotową ustawę Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju zadeklarował i wniósł 400.000 pln w formie kapitału akcyjnego do Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. w Krakowie (Spółkę tworzyło 186 Banków Spółdzielczych z terenu 7 województw Polski południowo-wschodniej).

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Nami

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń, odwiedź Naszą placówkę lub z skorzystaj z formularza kontaktowego

Zapytaj o szczegóły

Placówki i bankomaty

Twój Bank w zasięgu ręki

Skontaktuj się z Nami
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 10
44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6330004820
REGON: 000496981
KRS: 0000100602
Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Adres e-mailinfo@bsjastrzebie.pl
Telefon kontaktowy32 476 30 67
Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).