Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

  • Zaloguj się
  • Więcej

Zebranie Przedstawicieli w 2021 roku.

Informacja na temat tegorocznego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.


Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, z siedzibą: 44-330 Jastrzębie – Zdrój ul. 1 Maja 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000100602, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na dzień 18 czerwca 2021 roku na godzinę 10,00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd  Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, w kontekście epidemii koronawirusa i co z tego wynika, w związku z koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich, zgodnie z art. 2 b ustawy z dnia 07.12.2000 r. o funkcjonowaniu  banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2021 r. poz. 102 t.j. z późn. zm.), zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego   Jastrzębiu Zdroju przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w którym Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju będą mogli uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W pokoju nr 401 w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie – Zdrój, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania od 9:00 do 14:00 do wglądu Członków Banku odpowiednio do projektowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, znajdują się następujące dokumenty:

  • roczne sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok wraz z informacją o wykonaniu  zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
  • sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, sprawozdanie finansowe,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18 czerwca 2021 roku,
  • wystąpienie polustracyjne z dnia 28.10.2020 roku,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 06 lipca 2020 roku.

W dniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju dokumenty te będą wyłożone do wglądu w lokalu prowadzenia obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.

W przypadku braku wymaganej frekwencji wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18 czerwca 2021 roku o godzinie 10,30 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu  na liczbę obecnych Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w Zebraniu Przedstawicieli Banku biorą udział Pełnomocnicy Członków – osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik  może  zastępować tylko  jedną osobę  prawną. W związku z powyższym Pełnomocnicy osób prawnych składają przed Zebraniem Przedstawicieli pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18 czerwca 2021 roku.

Informuje się, że:

Przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Posiedzenia  Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego  porozumiewania się na odległość.

Uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uwaga:

Do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 14:00 wszyscy Przedstawiciele  Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, którzy chcą uczestniczyć w wyżej wymienionym  Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  muszą zgłosić się telefonicznie do Banku pod nr tel. 324763067  wew. 127 lub 175 celem otrzymania kodów do zdalnego dostępu do obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  po uprzedniej weryfikacji tożsamości Członka Banku.

Załączniki: 

Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).