Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

 • Zaloguj się
 • Więcej

Zebranie Grup Członkowskich w 2021 roku.


Zebranie Grup Członkowskich
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
Nr I, Nr II, Nr III, Nr IV, Nr V, Nr VI

Zarząd  Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, w kontekście epidemii koronawirusa i co z tego wynika, w związku z koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich, zgodnie z art. 2 b ustawy z dnia 07.12.2000 r. o funkcjonowaniu  banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2021 r. poz. 102 t.j. z późn. zm.), zwołuje na dzień 28 maja 2021 roku na godzinę 15,00  Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju Nr I,  Nr II, Nr III, Nr IV, Nr V, Nr VI, w którym Członkowie Banku będą mogli uczestniczyć również  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego  i  Sekretarza  Zebrania Grup Członkowskich  Banku Spółdzielczego  w Jastrzębiu Zdroju.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  w dniu 28 maja 2021 roku (Uchwała Nr 1).
 4. Zapoznanie się z  „Regulaminem Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego  w Jastrzębiu Zdroju w 2021 roku”
 5. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem  Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok wraz z informacją o realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrania Grup Członkowskich w 2020 roku.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok.
 7. Zapoznanie się  z projektami uchwał  na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2021 roku.
 8. Zgłaszanie wniosków i postulatów oraz   opinii dotyczących działalności Banku, opiniowanie projektów Uchwał na Zebranie  Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2021 roku.
 9. Podsumowanie Zebrania – przyjęcie opinii i wniosków na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2021 roku (Uchwała Nr 2).
 10. Zakończenie  Zebrania.

Materiały, informacje i dokumenty będące przedmiotem obrad Zebrania Grup Członkowskich udostępnione zostały Członkom Banku na stronie internetowej Banku oraz także na osobisty wniosek Członka Banku mogą zostać przesłane  na wskazany adres e-mail. Jednocześnie powyższe materiały, informacje i dokumenty przed dniem odbycia się Zebrania Grup Członkowskich znajdują się do wglądu Członków Banku w formie pisemnej w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie – Zdrój, ulica 1 Maja 10 (pokój 401) w godzinach urzędowania od 8:00-14:00 (zainteresowani będą przyjmowani pojedynczo).

Informuje się, że:

Członek Banku Spółdzielczego może uczestniczyć w Zebraniu Grup Członkowskich również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Posiedzenia  Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego mogą być zwoływane  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego  porozumiewania się na odległość.

Uchwały Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uwaga :

Do dnia 25 maja   2021  roku do godziny 15:00  wszyscy  Członkowie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, którzy chcą uczestniczyć w wyżej wymienionym  Zebraniu Grup Członkowskich muszą zgłosić się telefonicznie do Banku pod nr tel. 324763067 wew. 127 celem otrzymania kodów do zdalnego dostępu do obrad Zebrania Grup Członkowskich lub celem otrzymania numeru uczestnictwa w obradach Zebrania Grup Członkowskich, po uprzedniej weryfikacji tożsamości Członka Banku.

Zebranie Grup Członkowskich jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu  na liczbę Członków Banku obecnych/uczestniczących w Zebraniu Grup Członkowskich.

Członkowie Banku, którzy będą  chcieli wziąć udział osobiście w obradach Zebrania Grup Członkowskich (z zachowaniem obowiązujących zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia) będą mogli to uczynić w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  przy ulicy 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie - Zdrój we wskazanym na wstępie terminie obrad Zebrania Grup Członkowskich, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru w terminie do dnia 25 maja 2021 roku do godziny 15,00 w pokoju nr 401  Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie – Zdrój.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim Członkom i Klientom Banku dostępu do informacji oraz usług bankowych mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.                                                                                    

Zarząd Banku Spółdzielczego 
w Jastrzębiu Zdroju 

 Załączniki:

Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).