Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

  • Zaloguj się
  • Więcej

Zebranie Przedstawicieli 2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na dzień 06 lipca 2020 roku na godzinę 15.00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, z siedzibą:
44-330 Jastrzębie – Zdrój ul. 1 Maja 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000100602, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na dzień 06 lipca 2020 roku na godzinę 15.00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków Banku Spółdzielczego
w Jastrzębiu Zdroju, w kontekście epidemii koronawirusa i co z tego wynika, w związku
z koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz 695
z późniejszymi zmianami), zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w którym Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju będą mogli uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie – Zdrój, od poniedziałku
do piątku, w godzinach urzędowania od 10:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (https://www.bsjastrzebie.pl/aktualnosci/328,zebranie-przedstawicieli-2020) do wglądu Członków Banku odpowiednio do projektowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, znajdują się następujące dokumenty:

  • roczne sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok wraz z informacją o wykonaniu zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
  • sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 12 czerwca 2019 roku.

W dniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju dokumenty te będą wyłożone do wglądu w lokalu prowadzenia obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.

W przypadku braku wymaganej frekwencji wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku o godzinie 15,30 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w Zebraniu Przedstawicieli Banku biorą udział Pełnomocnicy Członków – osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jedną osobę prawną. W związku z powyższym Pełnomocnicy osób prawnych składają przed Zebraniem Przedstawicieli pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku.

Informuje się, że:

  • Przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • Posiedzenia Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • Uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uwaga :
Do dnia 3 lipca 2020 roku do godziny 14:00 wszyscy Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, którzy chcą uczestniczyć w wyżej wymienionym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju muszą zgłosić się telefonicznie do Banku pod nr tel. 324763067 wew. 127 celem otrzymania kodów do zdalnego dostępu do obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju po uprzedniej weryfikacji tożsamości Członka Banku.

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku w dniu 06.07.2020 r.
Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku
Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu  06 lipca 2020 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku.

Klauzula Informacyjna dla Przedstawicieli Banku

Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).