Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

  • Zaloguj się
  • Więcej

Zebranie Przedstawicieli 2022

Informacja na temat zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.


Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000100602, na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 10,00. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Jastrzębiu - Zdroju w Hotelu „DĄBRÓWKA” ulica 1 Maja 49.

W pokoju nr 401 w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie – Zdrój, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania od 9:00 do 15:00 do wglądu Członków Banku odpowiednio do projektowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, znajdują się następujące dokumenty:

  • roczne sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2021 rok wraz z informacją o wykonaniu zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2021 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
  • sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, sprawozdanie finansowe,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 28 czerwca 2022 roku,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 18 czerwca 2021 roku.

W dniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju dokumenty te będą wyłożone do wglądu w lokalu prowadzenia obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.

W przypadku braku wymaganej frekwencji wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 28 czerwca 2022 roku o godzinie 10,30 w Jastrzębiu - Zdroju w Hotelu „DĄBRÓWKA” ulica 1 Maja 49.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w Zebraniu Przedstawicieli Banku biorą udział Pełnomocnicy Członków – osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jedną osobę prawną. W związku z powyższym Pełnomocnicy osób prawnych składają przed Zebraniem Przedstawicieli pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Jastrzębiu Zdroju

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 28.06.2022 roku.

Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).