Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

  • Zaloguj się
  • Więcej

TARCZA FINANSOWA PFR

Informacja w sprawie zakończenia Programu PFR i możliwości złożenia reklamacji w ramach Programu.


Informacje dotyczące zakończenia Programu TARCZY FINANSOWEJ PFR

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił wstępny harmonogram zakończenia poszczególnych etapów związanych z przyznawaniem subwencji. Zgodnie z jego założeniami:

1) 31.07.2020r. - jest ostatnim dniem dla Klienta na składanie wniosków w ramach programu PFR;

2) 14.08.2020r. - jest ostatnim dniem dla Klienta na składanie reklamacji dla wniosków o subwencję złożonych do 31.07.2020r.;

3) 30.09.2020r. - jest ostatnim dniem dla Klienta na składanie wniosków odwoławczych (termin wynika z dwumiesięcznego okresu na złożenie odwołania liczonego od 31.07.2020r.);

4) 16.10.2020r. - jest ostatnim dniem na składanie reklamacji do wniosków odwoławczych.

W związku z powyższym, od 1 sierpnia 2020r. nie będzie możliwości złożenia nowych wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy kwalifikują się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej. Ci Klienci po 31 lipca br. będą mogli ponownie złożyć wniosek celem otrzymania subwencji.

W ramach procedury odwoławczej Klienci będą mogli, tak jak dotychczas, składać maksymalnie 2 wnioski odwoławcze w terminie
do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku pierwotnego.

Dodatkowo PRF zapewnia, że wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniającej wnioski zostaną przeanalizowane,
a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź.

Rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji będzie odbywać się bez względu na upływ terminu przyjmowania nowych wniosków do Programu.

Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju uprzejmie informuje, że zgłoszenia reklamacyjne dla wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR można składać wyłącznie drogą emailową przesyłając formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1) na adres email: zgloszeniapfr@bsjastrzebie.pl

Prosimy o dołączenie wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem sprawy. W przypadku braku przekazania przez Klienta wszystkich wymaganych do rozpatrzenia Zgłoszenia informacji lub dokumentów, bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji Zgłoszenia.

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia reklamacyjne w szczególności dotyczą takich kwestii, jak:

  • rozbieżności między danymi zawartymi we wniosku o udzielenie subwencji finansowej, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny.
  • popełnienie przez Beneficjenta we wniosku lub odwołaniu oczywistego błąd pisarski, który spowodował wydanie ostatecznej decyzji przyznającej subwencję finansową w kwocie niższej lub wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem;
  • decyzji PFR w kwestii dotyczącej zwrotu subwencji przez Beneficjenta, np. w przypadku gdy przedsiębiorca otrzymał subwencję choć nie był do tego uprawniony.

Więcej informacji dotyczących procedury wyjaśniającej znajduje się na stronie PFR: 
https://pfrsa.pl/aktualnosci/informacja-polskiego-funduszu-rozwoju-na-temat-realizacji-tarczy-finansowej-pfr-dla-mikro-malych-i-srednich-firm-oraz-procedury-wyjasniajacej.html

Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie udostępniona Klientowi w bankowości elektronicznej. 
Bank skontaktuje się z Klientem również telefonicznie.

PFR rozpoznaje Zgłoszenia, w terminie 21 dni roboczych od dnia zarejestrowania zgłoszenia.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 21 dni roboczych.

Telefon do kontaktu z Bankiem w sprawach przyjmowania reklamacji związanych z Tarczą Finansową PFR: 032 476 30 67, wew. 103.
Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).