Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

  • Zaloguj się
  • Więcej

Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju

Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju Nr I, Nr II, Nr III, Nr IV, Nr V, Nr VI


Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju zwołuje Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju Nr I, Nr II, Nr III, Nr IV, Nr V, Nr VI, na dzień 25 marca 2024 roku na godzinę 10:00 w Jastrzębiu - Zdroju Restauracja „Dąbrówka” 44-330 Jastrzębie – Zdrój ulica 1 Maja 49 (sala diamentowa).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju.
4. Zapoznanie się z „Regulaminem Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju w 2024 roku”.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za 2023 rok wraz z informacją o realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2023 roku.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za 2023 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego, raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania oraz z wyników lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych z/s w Warszawie.
7. Zapoznanie się z projektami uchwał na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju w 2024 roku.
8. Zgłaszanie wniosków i postulatów oraz opinii dotyczących działalności Banku, opiniowanie projektów Uchwał na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju w 2024 roku.
9. Podsumowanie Zebrania – przyjęcie opinii i wniosków na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju w 2024 roku.
10. Zakończenie Zebrania.

Uchwały Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na liczbę obecnych Członków Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju

Pełnomocnicy osób prawnych składają przed Zebraniem Grupy Członkowskiej pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej na Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju wraz z określeniem daty i miejsca Zebrania.

Materiały na Zebranie Grup Członkowskich znajdują się do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, 44-330 Jastrzębie – Zdrój ulica 1 Maja 10, pokój nr 401, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Jastrzębiu-Zdroju

Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).