Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

  • Zaloguj się
  • Więcej

Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju Nr I, Nr II, Nr III, Nr IV, Nr V, Nr VI


Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu zwołuje Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju Nr I, Nr II, Nr III, Nr IV, Nr V, Nr VI, na dzień 30 maja 2023 roku na godzinę 15:00 w Jastrzębiu - Zdroju Restauracja „Dąbrówka” 44-330 Jastrzębie – Zdrój ulica 1 Maja 49 (sala diamentowa).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
4. Zapoznanie się z „Regulaminem Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2023 roku”.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2022 rok wraz z informacją o realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrania Grup Członkowskich w 2022 roku.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2022 rok.
7. Zapoznanie się z projektami uchwał na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2023 roku.
8. Zgłaszanie wniosków i postulatów oraz opinii dotyczących działalności Banku, opiniowanie projektów Uchwał na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2023 roku.
9. Podsumowanie Zebrania – przyjęcie opinii i wniosków na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2023 roku
10. Zakończenie Zebrania.

Uchwały Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na liczbę obecnych Członków Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Pełnomocnicy osób prawnych składają przed Zebraniem Grupy Członkowskiej pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej na Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju wraz z określeniem daty i miejsca Zebrania.

Materiały na Zebranie Grup Członkowskich znajdują się do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie – Zdrój ulica 1 Maja 10, pokój nr 401, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9,00 do 15,00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).