Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

 • Zaloguj się
 • Więcej

Zebranie Grup Członkowskich.

Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju


Zebranie Grup Członkowskich

Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Nr I, Nr II, Nr III, Nr IV, Nr V, Nr VI

Zarząd  Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, w kontekście epidemii koronawirusa i co z tego wynika, w związku z koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich,  zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz 695 z późniejszymi zmianami), zwołuje na dzień 8 czerwca  2020 roku (poniedziałek) na godzinę 15,00  Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju Nr I,  Nr II, Nr III, Nr IV, Nr V, Nr VI, w którym Członkowie Banku będą mogli uczestniczyć również  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego  i  Sekretarza  Zebrania Grup Członkowskich  Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  w dniu 08 czerwca 2020 roku (Uchwała Nr 1).
 4. Zapoznanie się z  „Regulaminem Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2020 roku”
 5. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem  Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok wraz z informacją o realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2019 roku.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok.
 7. Zapoznanie się  z projektami uchwał  na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2020 roku.
 8. Zgłaszanie wniosków i postulatów oraz   opinii dotyczących działalności Banku, opiniowanie projektów Uchwał na Zebranie  Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2020 roku.
 9. Podsumowanie Zebrania – przyjęcie opinii i wniosków na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  w 2020 roku (Uchwała Nr 2).
 10. Zakończenie  Zebrania.

Materiały, informacje i dokumenty będące przedmiotem obrad Zebrania Grup Członkowskich udostępnione zostały Członkom Banku na stronie internetowej Banku https://www.bsjastrzebie.pl/aktualnosci/326,zebranie-grup-czlonkowskich-2 oraz także na osobisty wniosek Członka Banku mogą zostać przesłane  na wskazany adres e-mail.  Jednocześnie powyższe materiały, informacje i dokumenty przed dniem odbycia się Zebrania Grup Członkowskich znajdują się do wglądu Członków Banku w formie pisemnej w siedzibie Banku Spółdzielczego  w Jastrzębiu Zdroju,  44-330 Jastrzębie – Zdrój, ulica 1 Maja 10 (sekretariat) w godzinach urzędowania od 8:00-14:00 (zainteresowani będą przyjmowani pojedynczo).

Informuje się, że:

Członek Banku Spółdzielczego może uczestniczyć w Zebraniu Grup Członkowskich również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Posiedzenia  Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego mogą być zwoływane  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego  porozumiewania się na odległość.

Uchwały Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uwaga :

Do dnia 4 czerwca  2020 roku do godziny 15:00  wszyscy  Członkowie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, którzy chcą uczestniczyć w wyżej wymienionym  Zebraniu Grup Członkowskich muszą zgłosić się telefonicznie do Banku pod nr tel. 324763067  wew. 127  celem otrzymania kodów do zdalnego dostępu do obrad Zebrania Grup Członkowskich lub celem otrzymania numeru uczestnictwa w obradach Zebrania Grup Członkowskich, po uprzedniej weryfikacji tożsamości Członka Banku.

Zebranie Grup Członkowskich jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu  na liczbę Członków Banku obecnych /uczestniczących  w Zebraniu Grup Członkowskich.

Członkowie Banku, którzy będą  chcieli wziąć udział osobiście w obradach Zebrania Grup Członkowskich (z zachowaniem obowiązujących zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia) będą mogli to uczynić w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  przy ulicy 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie - Zdrój we wskazanym na wstępie terminie obrad Zebrania Grup Członkowskich, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru w terminie do dnia 4 czerwca 2020 roku do godziny 15,00 w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie – Zdrój.

 

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim Członkom i Klientom Banku dostępu do informacji oraz usług bankowych mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

 

 Załączniki:

Porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2020 roku.
Regulamin Zebrań Grup Gzłonkowskich Banku Społdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w 2020 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).