Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

 • Zaloguj się
 • Więcej

Gwarancje BGK

BGK De Minimis

Zabezpiecz spłatę swoich kredytów obrotowych i inwestycyjnych!

Produkt skierowany do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego.

Rodzaje gwarancji

Gwarancje KFG

Gwarancje przeznaczone dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którymi mogą być objęte nowe oraz istniejące kredyty obrotowe lub inwestycyjne.

Parametry gwarancji KFG

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:
 • jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące,
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.
Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:
 • jest udzielana maksymalnie na okres 120 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące,
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym
Zobacz więcej

Gwarancje FG-POIR (BiznesMax)

Gwarancja FG POIR jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

UWAGA!

W związku z zakończeniem okresu kwalifikowalności dla Programu, z dniem 1 stycznia 2024 r. nowe gwarancje Biznesmax nie są udzielane.

Parametry gwarancji FG-POIR

 • Zakres gwarancji - do 80 proc. kwoty kredytu
 • Brak prowizji za udzielenie gwarancji
 • Maksymalna kwota gwarancji - równowartość 2,5 mln euro*
 • Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK - weksel in blanco
 • Okres gwarancji: do 20 lat, z zastrzeżeniem kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu obrotowego w rachunku bieżącym): do 39 miesięcy
 • Forma pomocy publicznej - pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjnej
 • Przedmiot gwarancji - kredyt nieodnawialny, udzielony w złotych przez bank kredytujący z przeznaczeniem na finansowanie całości lub części kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego lub inny cel określony w umowie kredytu albo kredyt obrotowy nieodnawialny lub odnawialny, udzielony w złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19).

* według kursu średniego NBP z dnia udzielenia pomocy/gwarancji


W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP wprowadza się możliwość obejmowania gwarancją FG POIR stanowiącą pomoc de minimis:

 1. kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, dla którego okres gwarancji wynosi nie więcej niż 39 miesięcy,
 2. kredytu obrotowego nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją, zwanych dalej kredytem płynnościowym na czas pandemii COVID-19

W przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19, który jest kredytem odnawialnym, kwota gwarancji stanowi nie więcej niż 80% kwoty limitu kredytu, a w przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80% kwoty podwyższonego limitu kredytu.

Gwarancją FG POIR nie może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID19 przeznaczony na:

 1. spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym,
 2. spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
 3. inwestycje kapitałowe,
 4. zakup instrumentów finansowych,
 5. zakup wierzytelności,
 6. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 7. na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych w pkt. 4-6

Gwarancją FG POIR może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 w przypadku kredytu odnawialnego i udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres lub podwyższenia kwoty limitu kredytu, pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji BGK, zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, tj. zmiany warunków umowy kredytu na korzystniejsze niż warunki kredytu w standardowej ofercie Banku Kredytującego, co oznacza, że od momentu odnowienia lub podwyższenia limitu kredytu, warunki kredytu będą korzystniejsze od tych, które Kredytobiorca otrzymałby gdyby kredyt nie był zabezpieczony gwarancją FG POIR. Bank Kredytujący zobowiązany jest odpowiednio udokumentować otrzymanie przez Kredytobiorcę korzystniejszych warunków kredytu.

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis rezygnuje się z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez Kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego. W ramach podmiotowej ścieżki oceny wprowadza się dodatkowe kryterium w brzmieniu: „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”.

Zobacz więcej
Nie masz czasu nas odwiedzić?
Skontaktuj się z Nami,
a Nasz doradca złoży Ci wizytę!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym miejscu. Wszystkie formalności kredytowe, możemy omówić z Państwa udziałem poza siedzibą Banku w dogodnym dla Państwa miejscu, po uprzednim umówieniu się z doradcą.

Zapraszamy do kontaktu

Jak Ci wygodnie Porozmawiajmy!

Centrala Banku
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. 1 Maja 10
tel: 32 476 30 67
Zobacz na mapie
Jakub Stefańskiw godz. 8:00 - 16:00nr wew. 131
Aleksandra Drobekw godz. 8:00 - 16:00nr wew. 177
Edyta Sułkowskaw godz. 8:00 - 16:00nr wew. 172

Dlaczego my?

 • Tradycja

  Tradycja


  Działamy nieprzerwanie od ponad 125 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

 • Profesjonalizm

  Profesjonalizm


  Doradcy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

 • Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo


  Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 • Wsparcie

  Wsparcie


  Zabezpieczenie spłaty twoich kredytów obrotowych i inwestycyjnych gwarancją BGK.

 • Mobilność

  Mobilność


  Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym miejscu. Wszystkie formalności kredytowe, możemy omówić z Państwa udziałem poza siedzibą Banku w dogodnym dla Państwa miejscu, po uprzednim umówieniu się z doradcą.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Nami

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń, odwiedź Naszą placówkę lub z skorzystaj z formularza kontaktowego

Zapytaj o szczegóły

Placówki i bankomaty

Twój Bank w zasięgu ręki

Skontaktuj się z Nami
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 10
44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6330004820
REGON: 000496981
KRS: 0000100602
Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Adres e-mailinfo@bsjastrzebie.pl
Telefon kontaktowy32 476 30 67
Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).